Повний комплекс ритуальних послуг в Україні
Як виплачувати та враховувати допомогу на поховання

Як виплачувати та враховувати допомогу на поховання

Розмір та облік допомоги на поховання багато в чому залежить від джерела коштів на його виплату. Керуючись чинним законодавством, можна визначити кілька варіантів виплати допомоги на поховання:

1. Гарантоване державою рахунок коштів соціального страхування:

а) для застрахованої особи;

б) для незастрахованої особи.

2. На розсуд юридичних та фізичних осіб за їх рахунок.

Розглянемо особливості виплат цих посібників.

Основним документом, який визначає правові, організаційні та фінансові засади загальнообов’язкового державного соціального страхування громадян у разі смерті, є Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням” від 18.01.2001 р. N 2240-III (далі – Закон N 2240).

Відповідно до ст.45 Закону N 2240 допомога на поховання надається у разі смерті застрахованої особи, а також членів її сім’ї, які перебували на її утриманні:

– Дружини (чоловіка);

– дітей, братів, сестер або онуків, які не досягли 18 років або старші за цей вік, якщо вони стали інвалідами до 18 років (братів, сестер та онуків – за умови, що вони не мають працездатних батьків), а студентів та учнів середніх професійно -технічних та вищих навчальних закладів з денною формою навчання – до 23 років;

– Батька, матері;

– Дідуся або бабусі по прямій лінії спорідненості.

При цьому не вважаються членами сім’ї, які перебували на утриманні застрахованої особи, які мали самостійне джерело коштів для існування (отримували заробітну плату, пенсію та ін.).

Допомога надається застрахованій особі, члену її сім’ї або іншим юридичним або фізичним особам, які здійснили поховання. Відповідно до п.46 Закону N 2240 допомога на поховання застрахованій особі або особі, яка перебувала на його утриманні, надається у розмірі, встановленому Правлінням Фонду, але не меншим за прожитковий мінімум, встановлений законом. У свою чергу ст.5 Закону України “Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування” від 11.01.2001 р. N 2213-III обмежує цю суму 50% прожиткового мінімуму для працездатної особи.

Зазначимо, що постановою Правління Фонду страхування від непрацездатності “Про розміри допомоги з загальнообов’язкового державного страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням” від 24.12.2001 р. N 49 з 1 січня 2002 року встановлено розмір допомоги призначення та надання якого здійснюється за основним місцем роботи застрахованої особи, у сумі 200 грн.

Крім того, листом Фонду страхування від непрацездатності від 09.11.2001 р. N 04-04-821 роз’яснювалося, що виплату допомоги за місцем роботи за сумісництвом на підставі довідки про невиплату допомоги за основним місцем роботи не передбачено.

Підпунктом 6.7 Інструкції про порядок надходження, обліку та витрачання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженої постановою Правління Фонду соціального страхування від 26.06.2001 р. N 16, встановлені строки виплати допомоги на поховання – не пізніше дня, наступного за.

Допомога на поховання застрахованої особи призначається сім’ї померлої або особі, яка здійснила поховання, на підставі свідоцтва про смерть, виданого органом реєстрації актів цивільного стану. А допомога на поховання члена сім’ї застрахованої особи призначається застрахованій особі на підставі свідоцтва про смерть та довідку з місця проживання про перебування померлого члена сім’ї на утриманні застрахованої особи.

Постанова Кабінету Міністрів України “Про розмір допомоги на поховання” від 27.12.2001 р. N 1753 (далі – постанова N 1753) передбачає таке:

1. У разі смерті аспіранта, докторанта, клінічного ординатора, студента вищого навчального закладу І-ІV рівня акредитації очної форми навчання, учня професійно-технічного навчального закладу надається допомога на поховання у розмірі 150 грн., якщо померла особа не перебувала на утриманні особи, застрахованого у системі загальнообов’язкового державного страхування. У такому ж розмірі надається допомога на поховання особи, яка перебувала на утриманні вказаних осіб. Допомога надається за рахунок коштів місцевого бюджету за місцем проживання сім’ї померлого або особи, яка здійснила поховання.

2. У разі смерті пенсіонера надається допомога на поховання у розмірі двомісячної пенсії померлого, але не менше ніж 150 грн., за рахунок коштів, з яких виплачується пенсія.

3. У разі смерті особи, яка не належить до зазначених категорій та не застрахована у системі загальнообов’язкового державного страхування, допомога надається за рішенням місцевої державної адміністрації або виконкому ради з урахуванням матеріального становища цієї особи у розмірі до 150 грн. за рахунок коштів місцевого бюджету.

Необхідно врахувати, що якщо середньомісячний сукупний дохід (розрахований відповідно до Методики розрахунку сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 16.07.99 р. за N 470/3763) за шість календарних місяців на одного члена сім’ї померлого середньомісячний дохід за цей же період особи, яка здійснила поховання, не перевищувала 65 грн., то, крім допомоги, передбаченої постановою N 1753, сім’ї померлої або зазначеної особи надається додаткова грошова допомога на поховання у розмірі 90 грн за рахунок коштів, з яких надавалася посібник на поховання (основне).

Допомога на поховання безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні, призначається центрами зайнятості, на які покладено функції робочих органів виконавчої дирекції Фонду загальнообов’язкового державного страхування України у разі безробіття, за місцем перебування безробітного на обліку та виплачується через банківські установи. У разі смерті безробітного здійснюється також виплата недоотриманої суми матеріального забезпечення. При цьому допомога на поховання та недоотримана сума матеріального забезпечення у разі безробіття у разі смерті безробітного виплачуються, якщо звернення за ним надійшло не пізніше шести місяців після смерті.

Підприємство може за рахунок власних коштів виплатити одноразову допомогу на поховання. Розмір такої допомоги не обмежується і не вимагає наявності трудових відносин між померлою та особою, яка здійснює виплату.

Відповідно до абз.”а” п.1 ст.5 Декрету N 13-92 суму допомоги, що виплачується у зв’язку з похованням, не включають до сукупного оподатковуваного доходу громадян незалежно від джерела виплати. Таким чином, прибутковий податок із сум будь-якої допомоги на поховання утримувати не потрібно, незалежно від того, за чий рахунок вона виплачується (фонду непрацездатності або підприємства).

Допомога, виплачена за рахунок коштів Фонду непрацездатності, на валові витрати не впливає, оскільки зараховується до сплати страхових внесків. При вирішенні питання щодо включення до валових витрат допомоги, виплаченої за рахунок підприємства, слід звернутися до Закону України “Про оплату праці” від 24.03.95 р. N 108/95-ВР та Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Мінстату України від 11.12. .95 р. N 323 (далі – Інструкція N 323), які визначають види винагород, що належать до основної та додаткової заробітної плати, а також заохочувальних та компенсаційних виплат. Пов’язано це з тим, що на підставі п.5.6 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.05.97 р. N 283/97-ВР до складу валових витрат платника податків належать витрати на оплату праці фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з таким платником податків, які включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати та інших видів заохочень та виплат виходячи з тарифних ставок у вигляді премій, заохочень, компенсацій вартості товарів (робіт, послуг) та будь-які інші виплати грошової або натуральної форми, встановлені за погодженням сторін.

Допомога, що надається підприємством на поховання, пунктом 4.19 Інструкції N 323 визначено як виплату, яка не входить до складу фонду оплати праці, тобто. включення її до валових витрат неправомірно.

Оскільки дані виплати до фонду оплати праці не належать і не оподатковуються прибутковим податком, вони не є базою для нарахування та утримання внесків до соціальних фондів (включаючи Пенсійний).

Велика вдячність за таку непросту роботу, яка виконується на найвищому рівні.
Після жахів при оформленні документів у морзі – це був “ковток свіжого повітря” та надія на те, що ще не все втрачено!

Мене до глибини душі вразила ввічливість та акуратність співробітників.
Як мене консультували по телефону – просто неймовірно. Тихим спокійним голосом, повторюючи для мене кожен пункт – я все записувала, тому не в змозі була запам’ятати.
Нам допомагала організувати похорон Любов, дуже акуратно та делікатно, радячи як витратити менше грошей.

Хочу висловити подяку. Коли я звернулася до “Едельвейс”, а це було близько двох годин ночі, із запитанням: “Що робити, померла бабуся,” мені відповіли, що передзвонить співробітник цієї компанії і допоможе. Невдовзі вийшов зв’язок Леонід. Запропонував каталог всього, що потрібне для похорону. Ненав’язливо, дуже спокійно став пропонувати послуги похоронного будинку, роз’яснюючи при цьому, що для чого потрібно, які послуги брати, а які, може, й не потрібно. Потім викликав машину для перевезення і нашу бабусю відвезли до моргу. Мені залишилося тільки сходити в поліклініку за довідкою і замовити обід, решту все оформив Леонід, забрав і відвіз у морг одяг для бабусі, оформив документи в РАГСІ, викликав батюшку для відспівування, замовив труну, вінки, катафалк, послуги вантажників у формі, інше, необхідне для похорону. Похорон пройшов гідно. Дякую, що у вас працюють такі відповідальні співробітники, як Леонід

Професіоналізм співробітників, співвідношення ціна-якість, ціни на ритуальні товари найприйнятніші у Дніпрі. Недоліки: Ситуація через яку звертаєшся до компанії Звертаючись до ритуальної компанії “Едельвейс” не очікуєш настільки грамотного підходу фахівців до кожного окремого випадку. Горе воно у всіх горе. Дуже приємно було, що жінка поставилася до нашої нагоди по-доброму та з розумінням. Пояснила, що робити далі, куди звертатися. Зрозуміло, що запропонувала послуги ритуальних агентів компанії “Едельвейс”. Та ми були й не проти, щоби нам хтось допоміг. Це зручно, коли самому не доводиться бігати за кожним папірцем. Та й у ритуальних товарах я не знаюся. У результаті отримали повний комплекс послуг, нізащо не переплачуючи. Ось це, мабуть, тішить найбільше: співвідношення ціни та якості. Зі щирою Повагою до співробітників компанії “Едельвейс”. Благополуччя Вам та процвітання!

Скористався комплексною послугою похорону економ класу. Обійшлося все, як і обіцяно. Було також проведено безкоштовну консультацію щодо поховання, добре організовано ритуальний транспорт.
Мною було обрано кремацію. Нарікання з мого боку відсутні повністю.

Близько року тому пішла з життя дуже дорога мені людина. Ця подія залишила незабутній слід у всьому моєму житті… Люди, які дійсно допомогли мені в цей скрутний момент, це мої справжні друзі з якими я продовжую спілкуватися і до цього дня. Такі події завжди пов’язані з великими витратами і труднощами, саме тому важливо вибрати людей, які займаються ритуальними послугами давно, але не втратили співчуття до людей і не чекають лише грошей, дивлячись вам в очі і співчутливо киваючи головою. Таких професійних людей я наша в особі компанії «Едельвейс» і рекомендую вам звернутися і скористатися їх ритуальними послугами, щоб гіркі події догляду ваших близьких виявилися трохи легшими.

Професіоналізм співробітників, співвідношення ціна-якість, ціни на ритуальні товари найприйнятніші у Дніпрі. Недоліки: Ситуація через яку звертаєшся до компанії Звертаючись до ритуальної компанії “Едельвейс” не очікуєш настільки грамотного підходу фахівців до кожного окремого випадку. Горе воно у всіх горе. Приблизно однакові емоції відчувають люди. Ймовірно, за роки роботи навчилися та відпрацювали спілкування з різними клієнтами. Телефонами диспетчер все розповіла. Дуже приємно було, що жінка поставилася до нашої нагоди по-доброму і з розумінням. Це зручно, коли самому не доводиться бігати за кожним папірцем. Та й у ритуальних товарах я не знаюся. У результаті отримали повний комплекс послуг, нізащо не переплачуючи. Ось це, мабуть, тішить найбільше: співвідношення ціни та якості.